ادویه‌ها
۳۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان۳۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
دمنوش‌ها
۴۵,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
10%
۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
چاشنی‌ها
۲۰,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
صادراتی‌ها
۸۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده‌ی همه‌ی محصولات